instalatii electrice

instalatii electrice

 Proprietarii locuintelor, caselor de vacanta, cladirilor industriale trebuie sa execute sau sa repare instalatii electrice aferente. Dar, de obicei, desi exista idei, lipseste capacitatea si calificarea profesionala necesara efectuarii acestor lucrari, mai bine zis lipseste cunoasterea profunda a standardelor si prevederilor electrotehnice, respectiv experienta necesara.

 Firma noastra monteaza elementele componente ale instalatiilor electrice, respectand principiile de functionare, ale montajului si folosind uneltele adecvate. Pregatirea si experienta noastra va asigura alegerea celor mai potrivite solutii la problemele privind:
Instalatii electrice provizorii pe santiere; Executarea instalatiilor si montarea aparatelor electrice; Montarea sub tencuiala a conductoarelor si a cablurilor; Montarea aparenta a conductoarelor si a cablurilor; Folosirea canalului de conducte; Norme referitoare la dozele electrice; Masuri de protectie contra supracurentului; Masuri de protectie contra atingerii; Masuri de protectie contra supratensiunii; Instalatiile electrice ale cladirilor din materiale de constructii traditionale; Instalatiile electrice ale cladirilor din beton armat; Instalatiile electrice ale cladirilor din elemente prefabricate; Instalatiile electrice ale cladirilor din materiale inflamabile; Instalatii electrice montate in locuri cu pericol de accidentare (electrocutare); Tablouri de distributie; Tipuri de tablouri de distributie; Dotarea tablourilor de distributie; Microintreruptoare; Intreruptoare de protectie; Protectie contra supratensiunii, Relee magnetice, Diferentiale, Montarea tablourilor de distributie, Intreruptoare si prize; Intreruptoare electromecanice; dispozitive de comanda; Dispozitive de comanda pentru jaluzele; Dispozitive pentru reglarea luminozitatii; Senzori de miscare; Temporizatoare; Dispozitive pentru reglarea temperaturii, Functionarea intreruptoarelor ale aparatelor electrice, Intreruptoare cu dispozitiv de comanda; Comenzi speciale ale instalatiilor electrice, Prizele si fisele circuitelor electrice, Montarea prizelor electrice; Prize de protectie contra supratensiunii; sisteme UPS; Prize trifazice; Prize pentru telecomunicatii, Prize pentru telefonie si retele de calculatoare, Prize pentru antene, Protectie contra supratensiunii in sistemele de telefonie; Sisteme anti-efractie; Aparate de semnalizare; avertizoare de incendiu; Utilizarea instalatiilor Bus in locuinte (EIB); Standardul Bus European; Punerea in functiune a instalatiilor electrice.

 Structura şi execuţia instalaţiilor depind de destinaţia lor, a clădirilor în care se execută şi a mediului de lucru. Astfel, în locuinţe, clădiri publice, birouri, instalaţiile electrice se execută îngropat. In halele industriale, subsoluri, barăci, pe şantiere, instalaţiile electrice se execută aparent.

 Personalul care execută, proiectează, întreţine, verifică instalaţiile electrice trebuie să fie numai personal atestat ca atare. Autorizaţia se eliberează pe grade de competenţe, în funcţie de studii şi de complexitatea lucrărilor care se vor executa. Este obligatoriu pentru personalul autorizat să cunoască toate actele normative legate de activitatea profesională, normele de protecţie a muncii şi de acordare a primului ajutor, a normelor de pază contra incendiilor, a utilizării mijloacelor de alarmă şi de stingere a incendiilor în instalaţiile electrice.